kr2,345.23kr3,456.98

Köp LSD-flaska Köp LSD Online Sverige. Köp LSD Lakan Online Sverige. LSD (lysergsyradietylamid), som först syntetiserades 1938, är en extremt potent hallucinogen. Den är syntetiskt gjord av lyserginsyra, som finns i ergot, en svamp som växer på råg och andra spannmål. Den är så potent att dosen tenderar att ligga inom mikrogramintervallet. Det påverkar, ofta [...]

Out of stock

Köpa LSD i sverige En gel är en fast substans som kan ha egenskaper som sträcker sig från mjuk och svag till hård och seg. Geler definieras som ett väsentligen utspätt tvärbundet system, som inte uppvisar något flöde när det är i steady-state. Så LSD-gelflikar är gelliknande flikar infunderade med LSD för att ge en [...]

error: Content is protected !!